Miniemen

Deze groep bestaat uit gymnasten die voldoen aan vooropgestelde criteria en geselecteerd worden
uit kleuters 3 en basisgroepen. De leeftijd van deze gymnasten is 6 t.e.m. 8 jaar.
Met drie trainingen per week (5 uur) worden de basisvaardigheden aangeleerd om door te stromen
naar competitie (Tumbling of Acro). Talent, inzet en motivatie zijn een voorwaarde om te blijven
binnen deze groep of door te groeien tot wedstrijdgymnast.