Basis

De meeste lagere schoolkinderen turnen in een basisgroep. Er turnen geen kleuters in de trampoline groepen. Er zijn 6 basis groepen en 3 trampoline groepen. De trampoline groepen worden altijd gecombineerd met één van de andere basisgroepen. De groep waarin het kind terecht komt hangt af van wat het kind kan. Leeftijd speelt geen rol. Tijdens het turnjaar kan de trainer beslissen de gymnast in een groep hoger of lager te laten turnen. Dat moet altijd in overleg gebeuren met het Bestuur van de vereniging. Naar gelang de grootte van de groep zijn er één of meerdere trainers die voor een groep instaan. In een basisgroep leert men zowel oefeningen op een mat als op een trampoline. Er wordt met verschillende materialen gewerkt om zowel variatie aan te brengen in de lessen als om technieken aan te leren.