cookie policy

Privacybeleid Laatst bijgewerkt op: 11-mei-2024
Ingangsdatum: 11-mei-2024

Dit privacybeleid beschrijft het beleid van Turnclub Olympia Merelbeke, sporthal Merelbeke, Oost-Vlaanderen 9820, België, e-mail: turnclub.olympia.merelbeke@gmail.com, telefoon: +32474714551 met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw informatie die wij verzamelen wanneer u onze website gebruikt (tomvzw.be). (de “Dienst”). Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Dienst, stemt u in met het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw gegevens in overeenstemming met dit Privacybeleid. Als u hier niet mee instemt, verzoeken wij u de Dienst niet te openen of te gebruiken.

We kunnen dit Privacybeleid op elk moment wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan u en zullen het herziene Privacybeleid op de Dienst plaatsen. Het herziene Beleid wordt van kracht 180 dagen vanaf het moment dat het herziene Beleid in de Dienst is geplaatst en uw voortgezette toegang tot of gebruik van de Dienst na die tijd vormt uw aanvaarding van het herziene Privacybeleid. Wij raden u dan ook aan om deze pagina regelmatig te bekijken.

  1. Hoe we uw gegevens gebruiken:

We gebruiken de informatie die we over u verzamelen voor de volgende doeleinden:

  1. Steunen

Als we uw gegevens voor een ander doel willen gebruiken, zullen we u om toestemming vragen en zullen we uw gegevens alleen gebruiken na ontvangst van uw toestemming en vervolgens alleen voor het doel of de doeleinden waarvoor toestemming is verleend, tenzij we wettelijk verplicht zijn om anders te doen.

  1. Uw rechten:

Afhankelijk van de wetgeving die van toepassing is, kunt u het recht hebben om uw persoonsgegevens in te zien en te corrigeren of te wissen of een kopie van uw persoonsgegevens te ontvangen, de actieve verwerking van uw gegevens te beperken of er bezwaar tegen te maken, ons te vragen uw persoonsgegevens te delen (over te dragen) aan een andere entiteit, eventuele toestemming die u ons hebt gegeven om uw gegevens te verwerken, in te trekken,  het recht om een klacht in te dienen bij een wettelijke instantie en andere rechten die relevant kunnen zijn onder de toepasselijke wetgeving. Om deze rechten uit te oefenen, kunt u ons schrijven op turnclub.olympia.merelbeke@gmail.com. Wij zullen op uw verzoek reageren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Houd er rekening mee dat als u ons niet toestaat om de vereiste persoonlijke informatie te verzamelen of te verwerken of de toestemming intrekt om deze voor de vereiste doeleinden te verwerken, u mogelijk geen toegang hebt tot of gebruik kunt maken van de diensten waarvoor uw informatie is gevraagd.

  1. Cookies enz.

Voor meer informatie over hoe we deze gebruiken en uw keuzes met betrekking tot deze trackingtechnologieën, verwijzen wij u naar ons Cookiebeleid.

  1. Veiligheid:

De veiligheid van uw gegevens is belangrijk voor ons en we zullen redelijke beveiligingsmaatregelen gebruiken om verlies, misbruik of ongeoorloofde wijziging van uw gegevens onder ons beheer te voorkomen. Gezien de inherente risico’s kunnen we echter geen absolute veiligheid garanderen en bijgevolg kunnen we de veiligheid van informatie die u naar ons verzendt niet garanderen of garanderen en doet u dit op eigen risico.

  1. Klachten- / gegevensbeschermingsfunctionaris:

Als u vragen of opmerkingen heeft over de verwerking van uw gegevens die bij ons beschikbaar zijn, kunt u een e-mail sturen naar onze klachtenfunctionaris bij Turnclub Olympia Merelbeke, sporthal Merelbeke, e-mail: turnclub.olympia.merelbeke@gmail.com. We zullen uw zorgen behandelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.