Data turnfeest 2024

fot turnfeest 2023
Data turnfeest 2024
Beste ouders en gymnasten,
Na het bekijken van de algemene kalender van de overkoepelende GymnastiekFederatie en na het zien van nieuwe wedstrijddata, zijn wij genoodzaakt om ook onze clubkalender te herzien.
Ons jaarlijks turnfeest zal hierdoor veranderen van datum.
Ons turnfeest verschuift van het laatste weekend van de paasvakantie naar het eerste weekend.
Dit betekent concreet het volgende :
Vrijdagavond 29 maart 2024 : Generale repetitie
Turnshow :
Zaterdagavond 30 maart 2024 om 19u
Zondagmiddag 31 maart 2024 om 13u30
Zondagavond 31 maart 2024 om 19u
Wij hopen jullie hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Hopend op jullie begrip,
Sportieve groeten,
Het bestuur